Enschede, 7531 CT, NL
06-54 36 56 34
ester@nu-u-seniorencoaching.nl

Systemische Coaching

Systemisch coaching richt zich op de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. De cliënt wordt niet alleen als individu gezien, maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar problemen te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. 

We gaan samen op onderzoek uit om (verborgen) patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s) aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect wordt in beeld gebracht door middel van een opstelling.

HET DOEL

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op de interacties met de systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie de cliënt heeft ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe je weer méér in je eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen.

DE WERKWIJZE

Een prachtige methode om een systeem in beeld te brengen is door middel van opstellingen. Dit kan een tafelopstelling zijn (met behulp van poppetjes) of een trauma opstelling (met behulp van representanten of individueel met vloerankers)

Bij een  traumaopstelling werk je aan heling van jezelf, verwerking van trauma’s en meer autonomie. Je leert jezelf op een diepe intense manier kennen.

Als resultaat van een tafel opstelling ontstaat er inzicht en beweging richting de oplossing, en altijd een gevoel van verbinding met waar je vandaan komt en de plek die je daarin inneemt. Na een opstelling ervaar je meer vrijheid en een gevoel van authenticiteit: ‘nu klopt het’.

Beide opstellingen brengen een innerlijk proces op gang. De resultaten zijn vaak niet gelijk meetbaar maar worden in de loop van de tijd zichtbaar/merkbaar.

Deze vorm van coaching is geschikt voor cliënten die er de voorkeur aan geven om individueel te werken in plaats van in een groep